Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στις πρακτικές ανάλυσης χωρικών δεδομένων μέσα από τεχνικές γεωστατιστικής και υπολογιστικά εργαλεία ανοιχτού κώδικα όπως η γλώσσα προγραμματισμού R

ISBN: 9786182020210

Η χωρική ανάλυση φαινομένων αποκτά ολοένα και περισσότερο σημασία τα τελευταία χρόνια καθώς προσπαθούμε να αναλύσουμε πολύπλοκα φαινόμενα τα οποία έχουν χωρική υπόσταση. Από τις θέσεις κεραιών κινητής τηλεφωνίας έως τις θέσεις εμφάνισης φυτικών ειδών. Η γεωστατιστική ανάλυση χωρικών δεδομένων εμπίπτει σε ένα μεγάλο φάσμα επιστημονικών πεδίων δίνοντας απαντήσεις οι οποίες δεν μπορούν να δοθούν με τις έως τώρα συμβατικές προσεγγίσεις.

Το παρόν βιβλίο περιλαμβάνει μια εμπεριστατωμένη θεωρητική βάση Χωρικής Ανάλυσης η οποία συνοδεύεται από αναλυτικές τεχνικές και παραδείγματα στη στατιστική γλώσσα προγραμματισμού R. Συνδέει τη θεωρία με τη μέθοδο, δίνοντας απτά και κατανοητά παραδείγματα. Στοχεύει στη κατανόηση των βασικών θεωριών ανάλυσης χωρικών δεδομένων όπως: ανάλυση σημειακού χωρικού προτύπου, ανάλυση πολυγώνων, συσχέτιση και χωρική παρεμβολή τιμών.

Αναγνώριση - Acknowledgement

Σημαντικό μέρος του υλικού του παρόντος συγγράμματος έχει βασιστεί σε εκπαιδευτικό υλικό που αναπτύχθηκε από τον Καθηγητή Φαίδωνα Κυριακίδη για το μάθημα “Χωρική Ανάλυση” στα πλαίσια του προγράμματος “Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου” https://eclass.aegean.gr/courses/GEO174/

Κεφάλαια


Copyright © 2010 Dimitris Kavroudakis. All rights reserved.