Συνάντηση φίλων ελ/λακ-Linux στη Μυτιλήνη

Συνάντηση φίλων ελεύθερου λογισμικού – Linux στη Μυτιλήνη σήμερα Σάββατο 13 Νοεμβρίου 14:00
καφέ “Πανελλήνιον”.
Θα υπάρχει και ελεύθερο Wifi.

Mitilini Linux User Group


2 Comments

  1. Posted 11/05/2012 at 1:48 pm | Permalink

    Καλό θα ήταν να επαναληφθεί μια συνάντηση. Ευχαριστούμε για τη σημερινή διάλεξη στο πτε :)

  2. Posted 13/05/2012 at 11:43 am | Permalink

    να σε καλά. Αν θες μπορείς να γραφτείς και στην λίστα Mytilene-Linux-User-Group: http://groups.google.com/group/mytilene-linux-user-group

Post a Comment

Your email is never shared. Required fields are marked *

*
*
Please type the characters of this captcha image in the input box

Please type the characters of this captcha image in the input box


seven + = 16